رخداد

 

الو ین تافلر{استراتژیست معاصر}:هر سیستمی که تحت فشار بیش از حد قرار بگیرد عکس العملهای غیر قابل پیش بینی از خود بروز میدهد ٬خواه این سیستم دستگاه گوارش باشد خواه یک اجتماع.

ابن سینا:هر انچه از حد خود خارج شود به ضد خود تبدیل می شود.

الفون بیسمارک:قدرت برای انسات ایجاد حق میکند.

خلیل جبران :در تمدن امروزی هیچ ابزار اسایشی نیست که نا اسودگی ببار نیاورد.

حسین رحمت نژاد:چه زیباست این بشر متمدن٬ می جنگد ٬ می کشد ٬ و بعد اثار قتاله ی خو یش را در موزه ایی نگه داشته و به ایندگان فخر می فرو شد.

دکتر شر یعتی: چه سخت و غم انگيز است سرنوشت کسی که طبيعت نمی توا ند سرش را کلاه بگذارد چه تلخ است ميوه درخت بينايی .

                                

  در اخر هم یه ضرب المثل المانی هست که میگه: بزرگترین نعمت حما قت است.(فلک به مردم نادان دهد زمام امور              تو اهل فضلی و دانش همین گنا هت بس.)

   + ; ۱٠:۱٩ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٥/٥/۱
comment نظرات ()