رخداد

ملی!!

گذشته ی نه چندان دور:صنعت نفت در ۲۹ اسفند ۱۳۳۱ به دست دکتر مصدق ملی شد.

هم اکنون در حال زور زدن برای ملی کردن انرژی صلح امیز هسته ایی.

اینده ی نه چندان دور:اینترنت ملی(جلل خالق به حق چیزای نشنیده!)

و هم چنان روند ملی کردن و ملی شدن با افتخاربه فعالیت خود ادامه میدهد.

   + ; ۳:٠٥ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٥/٥/۱٠
comment نظرات ()