رخداد

مناظره نيوتن‌ و انيشتين‌

تفاوت عصر نیوتن و انیشتین حدود ۴۰۰ سال می باشد بنابراین این مناظره غیر واقعی و بازسازی شده است.(از کتاب فلسفه نوشته شده توسط دکترعلی شریعتمداری)

نيوتون‌ : قوانين‌ ثابت‌ روابط‌ علت‌ و معلول‌ را تعيين‌ مي‌كنند. 

انشتين‌ : قوانين‌ علمي‌ توصيفهاي‌ احتمالات‌ آماري‌ هستند كه‌ به‌ وسيله‌ي‌ انسان‌ تهيه‌ شده‌اند.

نيوتون‌ : ماده‌ از ذرات‌ مجزا يا نامربوط‌ تركيب‌ شده‌ است‌. 

انشتين‌ : ماده‌ امواج‌ انرژي‌ است‌. 

نيوتون‌ : جرم‌ مطلق‌ است‌. 

انشتين‌ : جرم‌ نسبت‌ به‌ سرعت‌ و مشاهده‌ كننده‌ تغيير مي‌كند. 

نيوتون‌ : جهان‌ بي‌نهايت‌ است‌. 

انشتين‌ : جهان‌ احتمالاً متناهي‌ و در بُعد پنجم‌ (انحناي‌ فضا) كروي‌ است‌. 

نيوتون‌ : مكان‌ مطلق‌ است‌، زمان‌ مطلق‌ است‌ و حركت‌ نيز مطلق‌ مي‌باشد. 

انشتين‌ : مكان‌ و زمان‌ در يك‌ سيستم‌ چهار بُعدي‌ متحد شده‌اند.

نيوتون‌ : جاذبه‌ نيرويي‌ است‌ ميان‌ اجسام‌. 

انشتين‌ : ميدان‌ جاذبه‌اي‌، يك‌ خصوصيت‌ مكاني‌ كه‌ ماده‌ را احاطه‌ كرده‌ است‌، موجب‌ تغييراتي‌ در مكان‌ و زمان‌ مي‌شود. 

نيوتون‌ : اشعه‌ي‌ نور در خطوط‌ مستقيم‌ حركت‌ مي‌كنند. 

انشتين‌ : ميدان‌ جاذبه‌اي‌ باعث‌ انحناي‌ اشعه‌ي‌ نور مي‌شود. 

نيوتون‌ : حركت‌ بالنسبه‌ به‌ منبع‌ نور، سرعت‌ نور را تغيير مي‌دهد. 

انشتين‌ : سرعت‌ نور با توجه‌ به‌ همه‌ي‌ بينندگان‌ در همه‌ جا ثابت‌ است‌. 

نيوتون‌ : قوانين‌ طبيعت‌ مطلق‌ هستند، ماده‌ مطلق‌ است‌ و زمان‌ نيز مطلق‌ مي‌باشد. 

انشتين‌ : قوانين‌ نيوتون‌ و ديگر اصول‌، تعميمات‌ يا قضاياي‌ كلي‌ موقتي‌ يا آزمايشي‌ هستند كه‌ براساس‌ مدارك‌ موجود تهيه‌ شده‌اند. 

نيوتون‌ : دنياي‌ تصورات‌ و دنياي‌ روح‌ در كنار دنياي‌ مادي‌ وجود دارد. 

انشتين‌ : دنياي‌ نامعلوم‌، ما فوق‌ قلمرو تحقيق‌ است‌ نه‌ در كنار آن‌. 

نيوتون‌ : جهان‌ دنياي‌ مسدودي‌ است‌، معرفت‌ درباره‌ي‌ آن‌ به‌ زودي‌ معلوم‌ خواهد شد. با اينكه‌ دنيا نامتناهي‌ است‌، مع‌ ذلك‌ بر طبق‌ يك‌ عده‌ قوانين‌ و اصول‌ محدود كه‌ قابل‌ شناختن‌ هستند عمل‌ مي‌كند. 

انشتين‌ : جهان‌ باز است‌؛ هر چيز ممكن‌ است‌ رخ‌ دهد و احتمالاً رخ‌ خواهد داد. تغيير ضروري‌ است‌. 

نيوتون‌ : پديده‌ را ممكن‌ است‌ به‌ طور مجزا بررسي‌ نمود. 

انشتين‌ : پديده‌ها را بايد در كل‌ ميدان‌ يا موقعيت‌ متغير يا ديناميك‌ مورد تحقيق‌ قرار داد. 

نيوتون‌ : قطعيت‌ و ثبات‌ خصوصيات‌ اصلي‌ جهان‌ است‌. 

انشتين‌ : عدم‌ ثبات‌ و تغيير آشكارتر از هر چيز هستند.

   + ; ٤:۱٥ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٥/۸/٢٤
comment نظرات ()