رخداد

 

انقریب بود که امروز به جد در خیابانهای پایتخت گم شویم.نیم ساعت دور خود گشتن درخیابانها و گیج مملی زدن و بالا و پایین رفتن تمام ادعای تهران شناسی ما را که با عرق جبین حاصل شده بود در هم شکست.
خلق الله را هم که خدا خیرشان دهد ازشان ادرس که میپرسی اول در حقت لطف میکنند که اصلا میایستند تا جوابت دهند و از ان مهمتر پاسخهاست که یکی در جهت نقض دیگری ست.

 فکر کنم در ادرس دادن هیچ ملتی به پای جماعت ایتالیایی و اسپانیایی نمیرسد تا سوژه را به سر منزل مقصود نرسانند خیالشان راحت نمیشود

   + ; ٧:۱٦ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٦/٢/۳
comment نظرات ()