رخداد

افکار مسموم

مشکل دنیای امروز وجود سران و حاکمان افراطیه.

ای داد از این همه افراط که حتی در افکار جامعه ی مردمی هم رسوخ کرده.

بیهوده مپای٬شب از شاخه نخواهد ریخت٬و دریچه ی خدا روشن نیست.

بیهوده مپای.

برخیز ٬که وهم گلی٬زمین را شب کرد.

راهی شو٬که گردش ماهی٬شیار اندوهی در پی خود نهاد.

زجه را بشنو:چه جهان غمناک است٬و خدایی نیست٬و خدایی هست٬و خدایی...

بی گاه است ٬ببو ی برو ٬و چهره ی زیبایی در خواب دگر ببین.

   + ; ٢:٢٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٥/٤/۳٠
comment نظرات ()