ظهر پنج شنبه میاد جوری که نیومده سرخ سرخ و داغ داغ مثل یک اتشکده
جمعه از لهجه ی دریا خیس خیس میگه قصه ی دو ماهی بنویس  

 
.....

نغمه ها دو دسته اند : دسته ی اول  انها که فقط بر سطح تو میماسند .در واقع مجموعه ایی از نتها هستند هزران تکان کوچک که ارام و قرار ندارند و به این طرف و ان طرف پرتاب میشوند با ضربه ایی به تو برخورد کرده و مانند یک لایه برسطح تو رسوب میکنند و بی هیچ  نفوذ و اثری  سریع نابود میشوند .خیلی بشود بهشان دل که نه اما گوش سپرد پنج شش مرتبه است بیش از ان تو را به تهوع میکشاند .

 
دسته ی دوم نغمه هایی  جاودانند وقتی صفحه ایی میچرخد و صدا در میان سکوت برمیخزد خودت را دراندک زمانی مجذوب قلمروی موسیقی می یابی  که به تدریج به درونت نفوذ میکند و تمامی یاخته هایت غرقاب موسیقی میشود .موسیقی درهر دو حالتش  ضرورت و وجوبی شدید و غیر قابل انکار دارد در واقع
موسیقی  یک وسیله با کارکردهای متفاوت  میباشد این موسیقی است که در جریان فیلم مانند یک پیشگو خبرازحضور قاتل میدهد ودر جریان جنگ ها از هر سرباز یک قهرمان میسازدو حتی کشتن را امری مقدس و موجه مینمایاند . گاه ابزاری جهت روان درمانی می گردد و گاه هسته مرکزی تشکل مجانین .عده ایی با ان سیر و سلوک عارفانه میکنند و عده ایی از ان به  شیطان پرستی میرسند.

                                                  

 

 

/ 1 نظر / 5 بازدید

سلام خوشحال شدم از نوشته تون لطفا پیام خصوصی من رو بخونید