یار مرا حال مرا عشق جگر خوار مرا   

                             یار تویی حال تویی خواجه نگهدار مرا

 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید