شکست حزن اوری بوداما مفید بود ...

1.قرار بود اقای ریس جمهور یک سواستفاده سیاسی چرب و چیلی بکنند که با عنایت پرودگار وگردی بیش از حد توپ و بالاخص بی بهره بودن ایشان از داشتن مشاوران فهمیم و فکور و دلسوز نایل به کسب این توفیق نگردیدند. هرچند در مقام ریس یک مملکت و یک ملت بطور تام و تمام تحقیر شدند و ماهم در پی اش و اوج این احساس حقارت وقتی بود که بازیکن عربستانی بعد از زدن گل موهای اشجاری را از فرط خوشحالی کشید.

2 .قرار بود تماشاچیان پارسی یک باردیگر عرب ها را به ملخ خوری متهم و به اعتبار 2500 ساله اشان بنازنند و باد در استین قبایشان بکنند و سورساتی داشته باشند که به حمدالله فهمیدند پخی نیستندحتی در تشویق هم کم از همتایان عرب و کره ایی و چینی خود دارند چراکه تا گل مساوری را خوردند به طرز ناباورانه ایی سوسک شدند!و متبحرانه شروع به دادن شعار کردند .

3.راستی چراماباید اینقدر منت یک بازیکن را بکشیم که اقا بفرما قدم بر روی تخم چشم ما بگذار و در تیم ملی کشورت بازی کن.مگر نه این است که برای هر بازیکن توپ زدن در تیم ملی کشورش یک افتخار و یک پیروزی محسوب میشود مگر نه اینکه قبل از اینکه شما شعار بدهی حضرات گل و جعبه شیرنی و دوسه دوربین برداشتند و رفتند منت کشی .

4.مشکل از ماست .باید دست از سرخودمان برداریم.

 

/ 2 نظر / 12 بازدید
honarpisheh

az mast ke bar mast. chera hichki sedayeh mokheh khodesho nemishnaveh. ey baba.

دمدمی

تا باشه از این باختا باشه! --- دیگه دوره عرق ملی گذشت!