چقدرها....

چقدر ماشینهای شاسی بلند در شهر زیاد شده اند
چقدر زنهای فاحشه ی شهر زیاد شده اند
چقدر بوی ادامس موزی خاطره انگیز و نوستالژیک  است                                                                                                                                                                                                                                                                                          
چقدر این روزها خریدن روزنامه ی همشهری باکلاس است!
چقدر اینروزها همه ساکتند
چقدر اینروزها چین کشور مهمی شده!
چقدر حال من خراب است 
چقدر این روزها هیچی با هیچی فرقی نمیکنه!شب باشه یا روز!
چای بخوری یا یه کوفت دیگه!یساری بخونه یا پینک فلوید !پرده ی پنجرت کشیده باشه یا نباشه!سیگارت زر باشه یا مالبرو!هرچی زور بزنی یادت بیاد یا نیاد!
تیغ رو صورتت باشه یا صورتت زیر تیغ! اره هیچی با هیچی فرق نمیکنه! امروز ! فردا!عوارض اتوبان!زمستونهای بی برف!برفهای بی کلاغ!کلاغهای بی چنار!شاعرهای بی
شعر!شعرهای بی شعور!سکته ی دوم!اضطراب!لیست اسامی مرده هایی که میشناختم و نمی شناختم!لیست قشون اقا محمد خان قاجار وقتی به تبریز حمله کرد!
لیست وحشت های استالین!لیست خوابهای سربازای عیال وار!اره فرقی نمیکنه!گاهی وقتها هیچی با هیچی فرقی نمیکنه!
خب داره دیرم میشه
باید برم در که بسته شد دیگه فرقی نمیکه فاصله ت با من صد متر باشد یا صد قرن.
                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

/ 0 نظر / 11 بازدید