باز هم همان کابوس
باز هم یک سایه یک مرد یک دزد
ــ دزد دزد ای ملت دزد دزد اومده ...
ــ ساعت پنج و هشت دقیقه و بیست ثانیه ساعت پنچ و ....

ـــــــــــــــــــــ

ــ تعریف کامل از فرهنگ ملی !!
فرهنگ ملی غیر اخلاق اندیشه سوز عاطفی گنگ قضا ـ قدری منفی

/ 1 نظر / 12 بازدید
reyhaneh

hanie jan khaheshan dar in modate tanhaye nari ba in gorohaye siyasi begardi pas farda bebinim mesle zahra baniamer to bazdashtage monkarat bashi