ای بخت ! ان «الاغ که فهمید یونجه را»
ان مدعی نکرد تو را فهم و دیر بود

/ 1 نظر / 9 بازدید
hamid

آن صفحه ۶ را همين الاغ حذف کرد که پیام برابری از رادیو آن روز صبح که تو از خواب پاشودی می داد