کمی با من عاشقانه بگو

 

اینکه اسم ادمها را  تو  موبایلت هیتلر، قذافی، مسترپریزیدنت،جهان السطلتنه، یا حتی میرزا پشم الدین بزاری و اینطوری انتقام بگیری از خودت از اونها  از پنج شنبه های تلخ  و لیوان چای سرد شده ایی  روی میز .

اینکه دعا کنی جمعه ها شیفت کاریت باشه ،بری سرکار از تنگ غروب همون لحظه که انگار جهان لای انگشتهای خدا فشرده میشه ،شراب میشه و خرابت نمیکنه. مستت نمیکنه و تو هنوز داری لول میخوری و سرپایین میری از تمام غروب های زندگیت

اینکه دلت رو خوش میکنی به یک جمله ی مجرد  "شاید این جمعه بیاید شاید "

و ناگهان پیامک " قذافی" رو تو گوشیت ببینی و یه لحظه فکر کنی خودشه ! خود دیکتاتور مخلوع ، خود قذافی ِمیهن پرست  داره با تو صحبت میکنه و ازت میپرسه

 _امشب میای ؟

_کجا

_جهنم

_شیفتم؟

_آره

_اُکی میام

 و تمام طول شب کنار قذافی باشی .قذافی  مثل وقتهایی که آدم نمیدونه چی بگه ، حالش درست مثل همون وقتها  باشه . وقتهایی که  داشت خاک سرزمینش زیر قدمهای فرانسوی فتح میشد و شهر بوی سس فرانسوی گرفته بود ، اون وقتها که شایعه کرده بودن کشته شده و بیخودی سوار جیپ یشمیش میشد و دور میگشت تو طرابلس و یکم که  دلش اروم میشد میاستاد وسط حیاط خونش  و یکی از زنهای خوشگل تو گاردش رو بیرون میکشید و میپرسید " امروز چند شنبه است  ؟ "

"سه شنبه ست اقا "

"اشتباه گفتی امروز جمعه است "

و اون روز فقط سه شنبه بود ، یک سه شنبه ی خالی .قذافی مثل همون وقتها باشه که دوست داشت دروغ بشنوه  و حالش خوب بشه  و بعد که حالش خوب شد تو خلوت  به تو بگه  

"همه چی درست میشه "

و تو یگی "همه چی درسته" و بعد قذافی عینکش رو جابجا کنه روی چشمهاش ،(آخ چشمهای خاکستریش بدجور داره ضعیف میشه ) و  سرش رو فرو کنه تو عمق کامپوتر .و فقط کار کنه. کارکنه ساعتها و هیچ نگاهت نکنه و تو دلت تنگ بشه  که تو رو از گارد زنها بیرون بکشه و ازت بپرسه

"امروز چند شنبه ست؟"

"سه شنبه ست اقا"

"اشتباهه امروز جمعه ست"

تو دلت تنگ بشه برای دیکتاتور.برای نیش زبانش.برای عشقی که هیچ وقت بروز نمیداد و تمام مدت که کنارش نشسته بودی با خودت زمزمه میکردی "کمی با من عاشقانه بگو...."

و قذافی فقط از کار حرف بزنه از اخرین ترجمه اش از اخرین شعری که خوانده از اخرین میز گرد فلسفی و من بهش بگویم "دیکتاتور میمرد"

و باز اعتنا نکند و با من عاشقانه نگوید.اصلا دیکتاتوری یعنی  همین.یعنی عشق تو با تو عاشقانه نگوید .هیچ .هیچ  /

 

/ 0 نظر / 19 بازدید