حکم یه ادم مرز قندی و داشت٬ سالها نگران زخم خوب نشده ی نوک انگشتش بود نفهمید که سرطان مغز گرفته...

/ 2 نظر / 7 بازدید
maryam

حکم ٬حکم ماست.

امير

صرف انرژی برای مسائل کم اهميت تر باعث ميشه که خيلی از مسائل پر اهميت رو متوجه نشيم...متاسفانه مشکل نسبتا رايجی هم هست.