خاک بر سران

خاک عالم تو سر تو و این فیلتراسیونت .اخه ادم ! حرف حساب تو چیه که این وبلاگی رو که اگر سروته اش کنی دوکلام حرف سیاسی مشتی ازش در نمیاد رو  ور میداری فیلتر میکنی.

/ 0 نظر / 10 بازدید