غصه ی تو برای من ، شادی من برای تو
دلت گرفت بگو خودم ، گریه کنم به جای تو
روزای خوب برای تو ، شبای بد برای من
بیستای قرمز مال تو ، نمره ی بد برای من
همیشه بردن مال تو ، همیشه باختن مال من
زندگی من مال تو ، خستگی تو مال من
برنده بودن مال تو ، اخر بازی مال من . /

 

/ 0 نظر / 6 بازدید