شنبه ساعت سه
ساعت سه . ساعت سه برای هر کاری که ادم میخواهد بکند یا خیلی دیر است یا خیلی زود.لحظه ایی غریب در بعد از ظهر. امروز تحمل ناپذیر است.
وقتی خورشید این جور میتابد بهترین کار خوابیدن است ......

/ 6 نظر / 13 بازدید
حمید

ساده و روان[لبخند] موفق باشی[گل]

چرا جواب من رو نمی دی ؟ دوباره بهت می گم پیغام خصوصی داری نمی دونم می تونی بخونیش یا نه یا اینکه می خونی و اون کار رو نمی خوای بکنی بهر حال دوست دارم جواب بشنوم من منتظرم هانیه منتظر و خیلی منتظر

م

عاشقی نه دل نه دین می بایدش من چنینم اینچنین می بایدش شادمانی از غرور است از غرور دائما اندوهگین می بایدش قربان اندوهناکیت

م

حتما به یاهو مسنجرت یه سر بزن و یه پیغام رو بخون منتظرم

خالوراشد

شما احتمالا 15 عرض می فرمایید ایما اما با خود 3 خیلی حال می کنیم هرچند عدد 2 را دوست داریم و هرچندتر اینکه همیشه دوست داریم 1 که و تنها باشیم.

دمدمی

اشتباهی صورت گرفت بدین قرار پوزش می طلبیم! کامنت قبلی از آن ایما بود. خالو راشد یک آقای محترمی است!!