غربتیهای بی تخم تا صد سال
عکس خانه های آجری
و کوچه های تنگ جوبدار
و برج های بالای شهر
و جنگلهای شمال
و کویرهای وسط
و کوبیده و لواشک و ژیان و امثالهم را
برای هم خواهند فرستاد
و دلشان تنگ خواهد شد
و تنگ خواهد شد
و تنگ خواهد ماند
ولی تخم نخواهند کرد برگشتن را
غربتیهای تخمی بی تخم

 

                                                                                 از وبلاگ سمیالیسم

/ 1 نظر / 8 بازدید

درد درد درد ازچه ؟ تاکی ؟ چرا ؟ که چه شود؟ که چه دهند برای دیدن درد چرا درد ؟ چرا اختلاف؟ چرا اینگونه نگارش کردند هستی را چرا تنهایی ؟ چه خبر است ؟ چه خبر است ؟ اینگونه اند خوبان ؟ چه می شود آخر کارمان ؟