خودکارم پُر از زن است!

زنی هستی اش با زمان گره خورده.ان ساعت درونی که نظم میدهد به چرخه ی زایمان ان عقربه که در لحظه ایی مقرر میایستد روی ساعت یائسگی.اینها همه پای زن را راه میبرد روی زمین سخت واقعیت.هرروز که میایستد برابر اینه تا خطی بکشد به چشم یا سرخی بدهد به لب تصویر روبرو خیره اش میکند به زمان که ذره ذره چین میدهد به پوست.اما مرد پایش لب گور هم که باشد چشمش بیفتد به دختری زیبا تنها جوانی او را میبیند اما عصا و زانوان خمیده ی خود را نه .مگر وقتیکه واقعیت با بیرحمی تمام اوار شده باشد روی سرش.....

 

                                                                    از رمان "چاه بابل"

 

پی نوشت:زن جفت پای خدا است در برابر مرد.

 

/ 3 نظر / 10 بازدید
سمیرا

ادمهای بی منطق از کوره بدرم میکنند و ادم های بیش از حد منطقی از پا درم میاورند. عالی بود

دمدمی

از این چیزا که در این منزل ویران گیر بیا نیست... رضا قاسمی که نمی نویسد! با لبات بازی می کند!! شما پی دی اف اش را برای ایما بفرستید دعا می کنیم عاقبت بخیر شوی الهی!

دمدمی

پیرو پست قبلی عرض شود که البته آدم هایی هم هستند که می شود تحملشان کرد این دسته آدم ها نه از این اند و نه از آن بلکه دارای منطق فازی اند! تعریف از خود: ایما از ایشانیم!