رادیکال

باز در خانه جنجال به پا کرد انهم سر یک چیز ناقابل که حتی ارزش خط انداختن بر ان پیشانی برامده اش را هم ندارد چه برسد به اینکه صدا در بیخ گلو اندازد پرده دری کند  این همه جنجال و تشویش انهم سر سوختن غذا ! اری غذا خوراک یا همان چیزی که گاو هم از خوردنش حض میبرد میتواند شکم ها بدرد و  خون ها بریزد مخصوصا اگر طرف حسابش  ما شکم گنده های ..... باشیم که حتی موقع وداع میهن از ان تنها قرمه سبزی و زعفران و افتابه پلاستیکی اش را کول میکنیم که خیر سرمان در این سوی مرزهای کذایی همیشه ایرانی بمانیم و شما ملت هوشیار بر حذر باشید از ان کس که با شهامت فریاد میزند "که من پس از سی سال زندگی در غرب  هنوز ایرانی ماندم "زیرا که به قطع منظورش ان است "که ایهاالمخلوق بدانید من هنوز درست وحسابی دروغ میگویم کینه توزی را خوب بلدم حسادت غیبت هم هنوز در خونم در غلیان است  تا دلتان بخواهد دورو که کم است صد رو و چهره دارم و از همه مهمتر و حیاتی تر ان است که قزمه سبزی دست پخت نن جونم را بر پاستا و پیزا و پیتا ترجیح میدهم و اگرچه در ظاهر جز حامیان حقوق شما هستم اما زهی خیال باطل که در باطن در پی منافع خویشم و وقتش که رسد شما زنها را  با تمام حقوق نداشته ایی که سنگش را بر سینه میزنید مانند دتسمال کثیف گوله میکنم و سیفون را میکشم .

/ 5 نظر / 9 بازدید
........

تقدیم به تو که نمی دانم در خاطرت می مانم یا برایت خاطره می شوم دوستت دارم نه به خاطر آنکه دوستم بداری به خاطر آنکه لایق دوست[گل]

مجهول

یه پیام خصوصی داری بخون

کوثر

کوثر

[نیشخند] جا خالی دادم

مریم

مثل همیشه عالی بود و کم هم تند