گیرم کلید رو توقفل دَر چرخوندی

     دلت باز نمیشه

     میدونم

 

 

 

 

/ 0 نظر / 9 بازدید