just imagine it

کاش حداقل ما را به اندازه ی ان انگشت ازاده ایی که جسورانه از سوراخ جوراب بدبویی بیرون زده از فیض ازادی بهره ایی بود.

 کاش ....

/ 4 نظر / 9 بازدید
مجهول

کاش می شد که تو به ما بگی آره

[قهقهه][خنده][سبز][هورا][گل]

قومی متفکرند اندر ره دین قومی به گمان فتاده در راه یقین می ترسم از آن که فریاد برآید روزی ای بی خبران راه نه آن است و نه این