وقتی در مملکتی قصاص قبل از جنایت میکنند پس جنایت را هم پس از قصاص میشود کرد و وقتی که ادم بخاطر گناه نکرده کیفر میبیند میفهد که میشود پس از چشیدن کیفر گناه بکند تا  حداقل به این شکل حسابش پاک شود

/ 0 نظر / 13 بازدید