وزن اشخاص در جامعه به قدرشدائدی است که در راه مردم تحمل میکنند.

                                                                                                                  دکتر مصدق

/ 3 نظر / 2 بازدید
رويا

از نفرتی لبريز ما نوشتيم و گريستيم ما خنده کنان به رقص برخاستيم ما نعره زنان از سر جان گذشتيم کسی را روای ما نبود در دور دست مردی را به دار اويختند کسی به تماشای سر بر نداشت ما نشستيم و گيستيم ما با فريادی از قالب خود بر امديم سلام خوبی عزيز من اولين نفر شدم ايول..سخن قشنگی بود عزيزم من به روزم دوست داشتی بياا موفق باشی التماس دعا

امير

جمله خيلی قشنگيه...يه ديد کاملا ملي گرايانه...

نازنين

اين جمله جای بسی تفکر دارد... بارانی باشی.