همینه که هست

دلسرد ِ باران ،دلسرد ِعطر چای ،دلسردِغزل ، دلسردِ لبخندهای قرمز،دلسردّ تار موی سفید،دلسرد از تصویر شما، بودِ شما، نبودِ شما ، صدای شما، نگاهِ شما، جای پای شما،روی چشمهام،روی دلم، در خیابان، و کوچه 

باران میبارد امشب...دلسرد باشم یا نباشم  پاییز  پیر شدن ندارد./

 

 

 

 

/ 0 نظر / 10 بازدید