با هر چیز که مقابله کنیم  انرا بوجود خواهیم اورد.
مادر ترزا :هرگز در راهپیمایی ضد جنگ شرکت نخواهم کرد اگر راهپیمایی برای صلح داشتید مرا خبر کنید.

/ 0 نظر / 8 بازدید