تنها مرگ است که دروغ نمیگوید!

 یادم باشد بیاد بیاورم تو را و اندام در هم خمیده ات را و تمام خطوط ریز و درشت صورتت را و دستانی که دیگر حتی توان نگه داشتن عصایی را ندارد

 یادم باشد بیاد بیاورم تنهایی گسترده ات را و غربت حجیم شبهای زمستانت را

 یادم باشد بیاد بیاورم تو را و همه ی بازماندگانت را که در یک قدمی تو در یک مقبره ی خانوادگی قاب شده اند

             


پی نوشت: حضور مرگ همه ی موهومات را نیست و نابود میکند. ما بچه ی مرگ هستیم و مرگ است که مارا از فریب های زدگی نجات میدهد و در ته زندگی اوست که مارا صدا میزندو بسوی خودش میخواند.در سن هایی که ماهنوز زبان مردم را نمیفهمیم اگر گاهی در میان بازی مکث میکنیم برای این است که صدای مرگ را بشنویم و در تمام مدت زندگی مرگ است که به ما اشاره میکند.ایا برای هر کسی اتفاق نیفتاده که ناگهان و بدون دلیل بفکر فرو فرو برود و بقدری در فکر فرو برود که از زمان و مکان خودش بیخبر شود و نداند که فکر چه چیز را میکند!؟انوقت بعد باید کوشش کند برای انکه به وضعیت خویش دوباره اگاه شود و این صدای مرگ است                      

                                                                                                                  از کتاب بوف کور

/ 0 نظر / 6 بازدید