خدا کند

 
خدا کند باران ببارد
مرا از این همه عشق تو برهاند
خدا کند باران ببارد
 تورا از این همه غرور بشوید
خدا کند باران ببارد
و مارا از قحطیی هم نجات دهد
خدا  کند باران
.....
....
باران میبارد

/ 3 نظر / 10 بازدید
reyhaneh

che ajab to ye bar to omret omid ro be khanande elgha kardi !

دمدمی

رومانیک بارانی همیشه جذاب حتی برای یک ضد رومانتیک بارانی! --- از کوتاه بودن اش خیلی خوشمان آمد. به موقع تمام شد.

مجهول

خدا کند که باران بیاید و همه ما به فکر این باشیم که به جایی پناه ببریم خدا کند باران بیاید و دوستان سوار کشتی نجات دوست شوند خدا کند که من و تو هم در کشتی باشیم خدا کند کشتی بان دستمان را بگیرد و خدا کند باران بیاید باران می آید باران می آید خیالت جمع باشد مهم بودمان در آن کشتی هست که تو. برای بودن من دعا کن و من هم برای بودن تو