ایران امروز من

مادرم
دستانت را دور گردن کودک خود حلقه کرده,میفشاری
مادرم
دست بردار
این حنجره ها خیلی وقت است که تارهای صوتی خود را کشیده اند

دست بردار !!

/ 0 نظر / 6 بازدید