انقدر معصومم
که شب ها
ویار عروسک دارم
انقدر استفراغ
که خرس کوچک
حامله میشود

/ 0 نظر / 11 بازدید