عصر یه روز پاییزی اومدند. شکستند .مصادره کردند.

نوش جونتون اینم به حساب بدهکاریای ما به عالم بشریت.

ولی اقای...میلیارد تومنی ما با همین دستای ضعیفمون این حق ناچیزمون و پس میگیریم.چی فکر کردی مملکت صاحب داره مملکت قانون داره !!!

/ 3 نظر / 2 بازدید
روح اله

درسته بايد هلندی ام رو کامل کنم

ياسمن

عزيزم اون کاری که نمی بايست بشه شد حالا ديگه بسه اينقدر ناراحت نباش درست ميشه به قول...

امير

درست متوجه نشدم که از مصادره شدن چی حرف زدين :-/ اميدوارم که اتفاق بدی نباشه :( برای حقتون مبارزه کنين....