گاهی حتی نمیشود نوشت

نمیشود گفت

فقظ باید گریست

مثل ابر در بهار

در این دشتزار./

پی نوشت: من به خوابهای کوچک تو اعتماد داشتم

/ 0 نظر / 15 بازدید