دوستش دارم

  

دوستش دارم

نه بخاطر اینکه زمانی رهبرم بوده

و نه به خاطر انکه شاه

تنها به خاطر انکه همیشه

در تمام لحظه های من و تو

روی تمام قلیانها نشسته

                                       ناصر الدین شاه ./

/ 0 نظر / 10 بازدید