بدیهه گویی ریحان (هم سلولی عزیز)انهم سر جلسه ی امتحان !!

از شبانگاهان تا به صبح با خود چه ها پنداشتم
فکر دوغ و عفت و حجب و پنیرها داشتم
فکر دوغی,فکر دوغ وپنیر و ماست نیست
فکر درد است ,اری درد دل
فکر افکار کپک خورده در پستوی دل
فکر یک عکاس یک نقاش یک روزنامه نگار
فکر خفته در اوین وقصر و ملک پادشاست
فکر عفت چیست?فکر یک بانوی ناب؟!!
فکر صیغه ,عقد دایم ,ازوداج فکر !!
 فکر دختر بچه ایی در کوچه ها
فکر گوشواره , گردنبند و لباس!
فکر حجب و پنیرم هیچ نیست
فکر تانک و موشک تیر نیست
فکر....

/ 4 نظر / 15 بازدید
roya

اینجا ایران است. حکومتش ،حکومت امام زمان است.بر مبنای قرآن است. رهبرش ،رهبر مستضعفین جهان است. قوت غالب مردم نان است. بهای نان،به قیمت جان است. ثروتش برای فلسطینیان است.دانشگاهش ،ستاره باران است. جای روشنفکرانش ، زندان است. هر که فریاد بزند ،از کافران است. سکوت نشانه مسلمان است. شرکت در راهپیمایی بزرگترین نشانه ایمان است.انچه روز به روز ارزان میشود جان انسان است

reyhaneh

che mikone in reyhane ghorbonesh beram fadat besham reyhan

نیما

سلام خيلی بداهه گويی زيبايی بود

راشين

سلام به من هم سر بزن عالی بود