تو را میخواست قایقران

که هرشب تور میانداخت

_  ماهی قرمز

وگرنه دریا داشت بی نهایت ماهی فرمز ./

 

 

 

 

/ 0 نظر / 20 بازدید